Lab 8 – 2018

Funktsioonid: [ Link ]
Andmetüübid: [ Link ]
Kodutöö 2: [ Link ]

Ülesanded

Soojendus ainult tunnis (0.5p)

Koodimisstiil (1p)

 • Paranda halva stiiliga kood [ Link ] vastavalt stiilijuhisele [ Link ]
  • Variant vali vastavalt 2 viimase matr. numbrile. Nt 123456 variandiks on 56

NB! Ülesandes olevast koodijupist ei pea aru saama, mõte on juurutada elegantset koodimisstiili.

Jaga funktsioonideks (1p)

Kellel lab6 tehtud:

 • Kuupäeva õigsust kontrolliv funktsioon
  • Nimi: isDateValid
 • Nädalapäeva välja arvutav funktsioon
  • Nimi: dayOfWeek

NB! Programm peab toimima samamoodi nagu lab6 ning kasutama loodud funktsioone isDateValid ja dayOfWeek

Kellel lab6 tegemata:

     Jaga programm funktsioonideks:

 • Vektori kuvamise funktsioon (koodis kasutatakse rohkem kui kord)
  • Nimi: print
  • Parameetriteks vektori suurus ja vektor
  • Kuvab vektori
  • tagastuseta
 • Juhuarvu genereerimise funktsioon (koodis kasutatakse üks kord)
  • Nimi: random
  • Parameetriteks vahemiku algus ja lõpp
  • Genereerib juhusliku arvu mingis vahemikus
  • tagastatakse juhuslik arv
 • Sorteerimise funktsioon (koodis kasutatakse üks kord)
  • Nimi: sort
  • Parameetriteks vektori suurus ja vektor
  • Sorteerib vektori kahanevas järjekorras
  • tagastuseta
 • Korrutamise funktsioon (koodis kasutatakse üks kord)
  • Nimi: multiply
  • Parameetriteks vektori suurus, vektor, number
  • Vektori elemente korrutatakse numbriga ning kuvatakse ekraanil
  • tagastuseta

NB! Pärast funktsioonideks jagamist peab programm töötama samamoodi nagu algne programm!

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#define VECTOR_SIZE 20

int main(void) {

  int min = 10;
  int max = 100;
  int vector[VECTOR_SIZE] = {0};
  int number = 0;
  int tmp = 0;

  // Set seed (UNIX timestamp of current time)
  srand(time(NULL));

  // Fill array with random numbers
  for (int num = 0; num < VECTOR_SIZE; num++) {
    number = ((rand() % (max - min)) + min);
    vector[num] = number;
  }

  // Display vector
  for (int i = 0; i < VECTOR_SIZE; i++) {
    printf("%4d", vector[i]);
  }
  printf("\n");

  // Sort the array in Desc. order
  for (int i = 0; i < VECTOR_SIZE - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < VECTOR_SIZE - i - 1; j++) {
      if (vector[j] < vector[j + 1]) {
        tmp = vector[j + 1];
        vector[j + 1] = vector[j];
        vector[j] = tmp;
      }
    }
  }

  // Display vector
  for (int i = 0; i < VECTOR_SIZE; i++) {
    printf("%4d", vector[i]);
  }
  printf("\n");

  // Ask user for a magical number
  printf("Enter a number: ");
  scanf("%d", &number);
  
  // Multiply array elements with some number
  for (int i = 0; i < VECTOR_SIZE; i++) {
    printf("%5d", vector[i] * number);
  }
  printf("\n");

  // Display vector (must have the values untouched after sorting)
  for (int i = 0; i < VECTOR_SIZE; i++) {
    printf("%4d", vector[i]);
  }
  printf("\n");

  return 0;
}