Lab 2 – 2018

Algoritmid ja UML [ Link ]
Algoritmide ülesanded [ Link ]
Arvusüsteemid [ Link ]
Kodutöö I [ Link ]
Keerukamad algoritmid [ Link ]

Kodutöö:

Lahenda üks keerukam algoritm (2p):

  • Vali variant vastavalt matrikli numbri viimasele numbrile.
    • Nt. 123456 võib valida ülesannete vahel 6 ja 16.
  • Algoritm peab vastama UML nõuetele
  • Algoritm peab olema kaustas lab2
  • Algoritm peab olema vormistatud digitaalselt (Nt. draw.io keskkonnas)
  • Algoritm peab olema pildiformaadis (png, jpg, jpeg)